Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7925547
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-03-22 14:34:15 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Kleszczewo
  2018-03-15 08:21:14 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania: na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego, na rzecz osób w wieku emerytalnym- aktywizacja społeczna seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2018 r.
  2018-03-14 13:46:11 Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  2018-03-13 14:09:52 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr 1/2018 - Budowa tuczarni na działce ewid. 329/2 w miejscowości Gowarzewo
  2018-03-13 11:43:56 UCHWAŁA Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
  2018-03-09 13:56:10 UCHWAŁA Nr XXXIX/320/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
  2018-03-09 11:12:04 UCHWAŁA NR XXXIX/322/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2018r.
  2018-03-09 11:10:04 UCHWAŁA Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczewo
  2018-03-09 11:07:43 UCHWAŁA Nr XXXIX/321/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo
  2018-03-09 11:04:02 UCHWAŁA Nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018- 2021