Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8537634
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-11-14 11:10:02 Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  2018-11-13 14:03:35 I Sesja Rady Gminy 21 listopada 2018r.
  2018-11-13 09:26:30 Wyniki wyborów samorządowych 2018
  2018-11-13 07:59:21 Referaty, stanowiska w Urzędzie Gminy w Kleszczewie
  2018-11-09 13:51:45 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO
  2018-11-09 13:51:45 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO - UNIEWAŻNIONY
  2018-11-09 07:20:18 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.
  2018-11-07 08:51:08 Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o naborze na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  2018-11-05 14:15:31 Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice
  2018-11-05 14:09:13 Sprawozdanie za III kwartał 2018r.