Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7772063
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Obwieszczenia i ogłoszenia

Artykuły
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie oraz działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Gowarzewie i Szewcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmujących działki położone w Kleszczewie, część działki położonej w Bylinie, działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce, teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką, teren położony w Kleszczewie, działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce, Gowarzewie i Szewcach, działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie, działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach oraz działki położone w Gowarzewie.
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publiczengo wglądu projektu zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o nr ewid. 193/26, położoną w obrębie Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o nr ewid. 69/72, położoną w obrębie Nagradowice
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18,położone w obrębie Krzyżowniki
  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 14.09.2017 r. w zakresie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo.
  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2016r. - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (s5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, Województwo Wielkopolskie.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w obrębie Nagradowice.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.
  Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo
  Obwieszczenie o podjeciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18, położone w obrębie Krzyżowniki
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016r.